MUDr. Regina Kizmanová

lékařka

1040x694 dra.jpg

Vzdělání a kurzy

  • LF UK Plzeň, Nemocnice Jičín, Nemocnice Mariánské lázně, Mulačova nemocnice Plzeň, Ambulance prenatální diagnostiky ve společnosti Genetika Plzeň s.r.o.

  • Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

  • Licence pro výkon samostatné praxe, funkce odborného zástupce pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie a porodnictví

  • držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání

  • držitelka Certifikátů FMF (Fetal medicine foundation London) k provádění kvalifikovaného kombinovaného screeningu I.trimestru a preeklampsie

  • držitelka Certifikátu k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření plodu