* Kombinovaný screening I.trimestru

Je genetický screeningový test, který stanovuje statistické riziko možného výskytu Downova syndromu u plodu ve 12.-14.týdnu těhotenství. Záchytnost tohoto testu na Downův syndrom je až 90%. 

Vyšetření je nad rámec zdravotního pojištění, není hrazen zdravotní pojišťovnou.