Naše sestřičky

Bc. Jana Šrédlová

  • SZŠ a VZŠ Plzeň, obor Všeobecná sestra
  • ZČU v Plzni, FZS, obor Porodní asistentka
  • 2009-2013 FN Plzeň, GPK
  • 2017-2023 Genetika Plzeň s.r.o.
  • Osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odborného dohledu dle z.96/2004 Sb.
  • členka České komory porodních asistentek
  • členka Laktační ligy

as. Jitka Benediktová

  • SZŠ, obor porodní asistentka
  • dlouholetá praxe v oboru